POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
26.01.2022
Typ akce: Ostatní

Interaktivní exponáty, zábavné show, naučné projekce – nejen to čekalo na žáky 5 projektových škol, které se vydaly na podzim 2021 do plzeňské Techmanie. Toto science centrum pomáhá u návštěvníků nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice. Ne jinak tomu bylo i u nás. Spoustu věcí už známe z fyziky a chemie, přesto vidět na vlastní oči, zažít na vlastní kůži, vyzkoušet si prakticky a osahat je právě to, co doplňuje teoretickou školní výuku a pomáhá pochopit a zapamatovat si.

V science centru jsme aktivně absolvovali nabídnutý program - samostatně si prozkoušeli jednotlivé interaktivní exponáty, shlédli demonstraci činnosti parního stroje, show s tekutým dusíkem, show s ohnivým tornádem. Vyzkoušeli si bagrování, orientaci v prostoru, změřili svou sílu a sluch. Rýžovali jsme granáty, splouvali s lodičkami řeku, vytvářeli vodní vír, určovali nerosty, podívali se na zajímavá videa, atd.

Po prozkoumání hlavní budovy jsme navštívili i 3D planetárium, které nabízí zajímavé pohledy nejen na planety naší Sluneční soustavy, a expozici Vesmír. Poučili jsme se o hmotnosti na planetách, poznali sluneční soustavu, jak fungují Keplerovy zákony. Na modelech si prohlédli fáze měsíce, složení Země či Slunce.

Objevovali jsme taje fyzikálních zákonů. Některé situace nás překvapily, jiné jsme znali ze školních lavic. V dalším týdnu jsme si některé zajímavé jevy vysvětlovali v hodinách fyziky a přírodních věd.

Výletem do science centra jsme byli nadšeni a odnesli si velké zážitky i řadu nových informací a vědomostí. Kdo ví, třeba o nás – vědcích z jižních Čech - jednou uslyšíte!

Galerie