POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
11.01.2022
Typ akce: Ostatní

Od října 2021 probíhají v jihočeských mateřských a základních školách projektové dny s tématem Mikroskopování.

V mateřských školách je tématem „Život broučka“. Pod vedením paní lektorky paní Kohoutové se děti seznamují s tím, jak se vyvíjí a žijí malí broučci, motýli, mravenci i berušky. Se živými brouky se dostanou až do Jižní Ameriky a při plnění různých úkolů, jako např. přeměnit se na larvu a prolézt kuklou, složit puzzle nebo si zaházet na pavučinu, si projdou vývojovými fázemi hmyzu a naučí se pojmenovat jednotlivé části těla hmyzu. Děti také pracují se zvětšovacími lupami a následně s digitálním mikroskopem, který jim pozorovaný předmět přenese na plátno.

Na základních školách se žáci seznamují a opakují si mikroskopovou techniku s použitím trvalých preparátů, tvoří a pozorují své vlastní vytvořené preparáty. Tématy jsou taje vodního prostředí a živočichů v ní. Pozorování např. hrotnatek, buchanek a larev jepic. Taje rostlinného těla a sledování pohybu chloroplastů vodního moru, průduchů v listu břečťanu nebo chloupků na listech olivovníku a divizny. Paní lektorka v průběhu celé lekce některé žákovské preparáty sdílí přes počítač na tabuli, kde je všichni žáci mohou sledovat a prohlédnout si je ve zvětšené formě.

Galerie