POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
VIDEO: SYMBIO

EC-Day: Cílem projektu SYM: BIO je vhodnou výsadbou zvýšit biodiverzitu a přizpůsobit se suchu.

Plochy zeleně  (veřejná zeleň) v zastavěných oblastech mají důležité ekologické funkce (mikroklima, biotop pro hmyz) a také ovlivňují kvalitu života lidí (přizpůsobení se změně klimatu). Zároveň může obecní správa určit, jak jsou tyto oblasti navrženy a udržovány. V tomto směru by měla být v budoucnu také zohledněna ekologická funkce těchto zelených ploch.

Roste vysoušení a nedostatek přirozené zeleně, která zadržuje vodu a přispívá k přirozenému ochlazení životního prostředí. V neposlední řadě mizí přírodní koridory (nebo jsou příliš malé), které slouží jako zázemí a ochrana pro ptactvo, savce a hmyz, cenné pro ekologickou rovnováhu, opylování a přirozenou ochranu proti škůdcům. Tento problém se snaží řešit samosprávy obcí a měst, a to právě s myšlenkou zapojit občany, sdružení a spolky na území žijící či působící. Leckdy ale nepoužívají správné nástroje a opatření vedoucí k zapojení nebo vybuzení komunity občanů, aby se vůbec do problému zapojili.

Snahou projektu je propojit aktéry, kteří mají nebo mohou mít vliv na komunitu jako takovou.
Hlavním výstupem projektu je přeshraniční síť aktérů v oblasti podpory biologické rozmanitosti a přizpůsobení se suchu na plochách zeleně a bioekonomiky, do kterého jsou aktivně zapojeni všichni partneři projektu a kromě toho i řada dalších aktérů.

V zásadě by se občané městských a venkovských komunit měli přímo účastnit aktivit, které nejen chrání místní prostředí, ale také zlepšují jeho stav. Inovativní přístup a cíl je probudit smysl pro zodpovědnost jednotlivce - „ Zde žiji a rád bych zanechal pozitivní stopu!“

 

Podívejte se na video zde.

 

Děkujeme projektovému týmu!

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.