POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
VIDEO: REGGEN

EC-Day: Přeshraniční výzkumná skupina pro vzácná genetická onemocnění.

Od publikování první verze sekvence lidského genomu uplynulo téměř 20 let. Stále jsme však ještě daleko od pochopení vztahů mezi sekvencí DNA genů a jejich správnou funkcí. Vzhledem ke klinické heterogenitě pacientů, složité genetické architektuře a různé frekvenci výskytu lidských onemocnění, je obvykle velmi obtížné přiřadit jednotlivé genové mutace klinickému fenotypu. Odpovědi na tyto složité otázky vyžadují komplexní a koordinované úsilí výzkumných center. Hlavním cílem navrhovaného projektu je zřízení Regionálního genetického centra (REGGEN) s využitím synergií dvou zkušených laboratoří z Biologického centra BC CAS v Českých Budějovicích a z Univerzity Jana Keplera (JKU) v Linci.  REGGEN se zaměří především na výzkum vzácných genetických onemocnění. Toto nově vytvořené výzkumné centrum bude kombinovat odborné znalosti obou laboratoří, laboratoře se budou vzájemně doplňovat a získávat nejmodernější vybavení a technologie prostřednictvím účinné koordinace know-how a financování výzkumu, což přispěje ke studiu vzácných a často neznámých onemocnění.

Podívejte se na video zde.

 

Děkujeme týmu výzkumníků za video!

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.