POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
VIDEO: Profesní flexibilita

Školáci si vyzkoušejí zakládání start-upů

V projektu Profesionální flexibilita jsou studenti škol s obchodním zaměřením připravováni na požadavky trhu práce v příhraniční oblasti. Mladí lidé budou proškoleni v obchodních a jazykových dovednostech, ve svých komunikačních a sociálních dovednostech a získají kulturní povědomí o sousední zemi. Praktickou částí vzdělávacího modulu je simulované založení cvičného start-upu, při kterém jsou studenti podporováni jak svými učiteli, tak odborníky z podnikatelské sféry.

 

Podívejte se na video zde:

https://youtu.be/Q17piEqSkuQ 

 

Děkujeme celém projektovému týmu za video!

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.