POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
VIDEO: Portz ostrov

Památkově chráněný most na ostrov Portz u Mikulova, který vede k loveckému zámečku postavenému v 17. století, opět září ve své bývalé kráse!

Na hranici mezi Rakouskem a Českou republikou u města Mikulov ležel idylický ostrov, na kterém nechal kardinál Dietrichstein v 17. století vybudovat zámek. Ostrov byl přístupný pouze přes cihlový most s 15 oblouky.

Dnes je z ostrova jen poloostrov na oblíbené cyklistické trase.

Projektový tým zrestauroval cihlový most, napojil ho na cyklostezku a v okolí vytvořil naučnou stezku. Zámek i most jsou památkově chráněny a rozhodně stojí za vidění!

 

Podívejte se na video zde.

 

Děkujeme celému projektovému týmu!

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.