POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
VIDEO: Magnet

Zůstávám ve své obci!

V projektu Magnet byla implementována řada různých opatření proti migraci z obcí v příhraničním regionu.

Cílem projektu Magnet bylo oživení obcí na hranici mezi Rakouskem a Českou republikou. K dosažení tohoto cíle byly realizovány různé akce a opatření.

Byl nabídnut vzdělávací modul mimo jiné s následujícími tématy: rozvoj potenciálu, budování týmu, zvládání konfliktů, ale také udržitelnost, projektové řízení a implementace projektu.

Byla vysazena přeshraniční alej a vytvořena digitální mapa, na které jsou k dispozici všechny akce a události v regionu: https://www.mapotic.com/e-mapa-dobre-praxe. Po intenzivních konzultacích na konferencích navíc projektový tým sestavil katalog opatření pro návrat do práce po rodičovské dovolené.

To vše by mělo sloužit k boji proti migraci obyvatel z obcí v příhraničním regionu a ke zvýšení kvality života a pocitu přináležitosti k dané obci u občanů.

 

Podívejte se na video zde:

https://youtu.be/55eyNplxeSE

 

Děkujeme projektovému týmu za video!

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.