POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
VIDEO: Image Headstart

Optimalizace procesů snímání a zpracování obrazu!

Členové konsorcia společně vytvoří a vyvinou technickou základnu pro technologie zpracování obrazu v hardwaru i v matematických procesech a softwaru.

Konkrétně se jedná o:
1) Plošné detektory elektromagnetického záření a zpracování dat z nich
2) Optomechanická zařízení s mikro- a nanopolohováním a jejich řízení
Spojením těchto technických řešení se dá vytvořit celé spektrum přístrojů a řešení požadovaných trhem.

Znalosti partnerů konsorcia se doplňují a společným výzkumem vzniká nová, jedinečná a celosvětově konkurenceschopná kvalita uplatnitelná v praxi.

Výsledky tohoto výzkumu budou dostupné všem zájemcům, jsou obecné a použitelné kdekoliv na světě.

 

Podívejte se na video zde.

 

Děkujeme tým projektu!

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.