POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
VIDEO: Com3d-XCT

EC-Day: Nová možnost nedestruktivního vědeckého testování materiálu

Plasty, materiály pro kostní náhrady a přírodní stavební materiály musí být podrobeny materiálovým zkouškám. Materiály jsou stále složitější a požadavky na zkoušky se zvyšují. Při zkoušce by navíc nemělo dojít k poškození materiálu. To je možné pomocí mikropočítačové tomografie (XCT) a rentgenových zobrazovacích systémů. Projektový tým Com3d-XCT vytváří síť, aby výzkumníci v příhraniční oblasti měli přístup k výzkumné infrastruktuře sousední země a mohli ji využívat pro svou práci.

 

Podívejte se na video zde:

https://youtu.be/i9hujCu3KbQ

 

Poděkujeme projektovému týmu za video!

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.