POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
VIDEO: Animation Now!

EC-Day: Navštivte s dětmi animační studia ve Vídni (ZOOM Dětské muzeum) nebo Písku (Sladovna Písek) a nechte své milé být na jeden den filmaři.

Přes rostoucí význam moderních technologií v dnešní společnosti existuje v současné době v Rakousku a České republice jen málo možností kreativní práce s médii pro děti a mládež. Děti a mládež využívají moderní technologie především pasivně. Přitom potenciál kreativního a aktivního využití, který se v nich ukrývá, je téměř nevyčerpatelný. Projekt Animation Now cílí na to, aby byl tento nedostatek odstraněn prostřednictvím nabídky intenzivní přeshraniční spolupráce v oblasti inovativní, moderní a kreativní práce s médii pro děti a mládež.
Projektoví partneři jsou Sladovna Písek, největší dětská galerie v České republice s ročně více než 50.000 návštěvníky a ZOOM Kindermuseum ve Vídni se svým Trickfilmstudiem, které dětem zprostředkovává sebeurčující a kreativní kontakt s novými médii. Od otevření v roce 2001 zde vzniklo více než 5.000 filmů a nespočet rozhlasových her.
Hlavním cílem projektu je vybudovat udržitelnou přeshraniční síť. Tímto bude umožněno nacházet inovativní řešení pro kreativní mediální tvorbu pro cílovou skupinu dětí a mládeže. Téma animace má v České republice dlouhou tradici a ZOOM Kindermuseum může jako prostředník předat své zkušenosti v oblasti práce s médii, budování a spravování digitální sbírky a tvorby kontaktů mezi zaměstnanci v oblasti kultury. Společně budou definovány přístupy a praktiky, které podpoří efektivní realizaci přeshraniční spolupráce (návštěvy projektových týmů, strategických partnerů, výměnné pobyty, jobshadowing, společné školící programy a doprovodné programy). Za přispění zkušeností Trickfilmstudia ZOOM Kindermuseum a z důkladné analýzy shromážděného know how z Vídně a z Písku bude vybudováno jak zcela nové animační studio ve Sladovně tak k 20. výročí své existence modernizováno stávající Trickfilmstudio ve Vídni. Obzvláště důležitým bodem je nalezení moderní cesty, která dětem a mládeži otevře nový, kreativní úhel pohledu na jejich digitální znalosti.

 

Podívejte se na video Animation Now! zde

 

Děkujeme kreativnímu projektovému týmu!

 

 

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.