POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
VIDEO: ADAPT Region

Společně proti změně klimatu!

Dopady klimatických změn, které jsou čím dál citelnější i v Evropě, staví společnost v Rakousku i v České republice před stejné nové výzvy. Aby bylo možné jim čelit a zodpovědně jednat, je žádoucí se cíleně a společně zabývat následky klimatických změn a adaptací na ně. Cílem projektu a realizace společných aktivit je zvýšit schopnost obcí a dalších subjektů kvalifikovaně reagovat na změnu klimatu a včas se adaptovat na hrozby, které jsou s touto změnou spojené. V praxi se jedná o opatření, která vedou ke snížení spotřeb energie a vody při provozu veřejných investic a zmírnění dopadů klimatických změn na obyvatelstvo v programovém regionu.
Projektový tým proškolí 21 obcí v České republice a v Rakousku. Putovní výstava a práce se školami přispějí ke zvyšování povědomí v obcích a vzdělávacích zařízeních.

 

Podívejte se na video zde.

 

Děkujeme projektovému týmu za video!

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.