POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
Nový evropský Bauhaus

Soutěž v udržitelnosti, inkluzivitě a estetice. Přihlaste se nyní!

V soutěži mají být oceněny nové nápady i stávající projekty mladých talentovaných lidí, které se zabývají udržitelností, inkluzivností a estetikou a jež přibližují Zelenou dohodu pro Evropu lidem a místním komunitám.

Ceny budou uděleny těm projektům a nápadům, které přispívají ke vzniku krásných, udržitelných a inkluzivních míst. Celkem se jedná o čtyři kategorie:

  • opětovné propojení s přírodou
  • opětovné získání pocitu sounáležitosti
  • upřednostnění nejpotřebnějších míst a osob
  • podpora dlouhodobého a integrovaného (oběhového) myšlenkového přístupu v průmyslovém ekosystému zohledňujícího životní cyklus.

Tyto kategorie odrážejí čtyři tematické osy transformace Nového evropského Bauhausu, které byly identifikovány ve fázi, kdy vznikla koncepce celé iniciativy za účasti tisíců lidí a organizací, jež přispěli svými názory a zkušenostmi. Přihlášky se budou posuzovat s ohledem na tři základní hodnoty iniciativy: udržitelnost, estetiku a inkluzi. Přihlásit se mohou lidé z celého světa, jejich projekty či nápady se však musí týkat Evropské unie.

Každá kategorie má dva paralelní soutěžní okruhy:

  • Ocenění Nového evropského Bauhausu – pro existující projekty realizované během posledních dvou let
  • Vycházející hvězdy Nového evropského Bauhausu – určeno pro koncepty nebo nápady předložené mladými tvůrci do 30 let.

Kromě 16 cen udělovaných porotou (jeden vítěz a jedno druhé místo v každé kategorii a v každém okruhu) budou také uděleny další dvě ceny na základě veřejného hlasování mezi finalisty. Celkem 18 vítězů tedy obdrží výhru ve výši až 30 000 eur a také tzv. komunikační balíček, který jim pomůže jejich iniciativu dále rozvíjet a propagovat.

Přihlášku lze podat do 28. února 2022 v 19:00 SEČ. Soutěže se mohou zúčastnit lidé všech národností a společenských vrstev, pokud jsou jejich koncepty, nápady a projekty připraveny nebo fyzicky umístěny v EU.

Eurokomisařka pro oblast inovací, výzkumu, kultury, vzdělávání a mládeže Marija Gabrielová k tomu uvedla: „Nový evropský Bauhaus čerpává z evropské kultury, vzdělanosti, vědy a inovací a přeměňuje cíle Zelené dohody pro Evropu na zlepšení, která usnadní náš každodenní život. Také letos se těším na to nejlepší, co nám může tvořivost Evropanů nabídnout.“

Eurokomisařka pro oblast soudržnosti a reforem Elisa Ferreirová svou kolegyni doplnila: „Právě dnes, více než kdy dříve, potřebujeme inovativní nápady, které nám pomohou transformovat náš způsob života a práce, a prospějí tak všem. Nový evropský Bauhaus odměňuje ty nejlepší a nejodvážnější návrhy, jež zlepšují naše regiony a obce způsobem, který je šetrný jak k lidem, tak k naší planetě. Díky politice soudržnosti budeme moci i nadále převádět tyto novátorské nápady do praxe, a to ku prospěchu všech.“

 

Souvislosti

Nový evropský Bauhaus je environmentální, hospodářský a kulturní projekt, který se v rámci dosahování cílů Zelené dohody pro Evropu zaměřuje na propojení designu, udržitelnosti, přístupnosti, dostupnosti a investic.

Poprvé ho ve svém projevu o stavu Unie v roce 2020 představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Na jeho koncepci se podíleli tisíce lidí a organizací z celé Evropy i světa.

V září 2021 se tato iniciativa přesunula z koncepční fáze do fáze realizace. Příslušná politická opatření a způsoby financování byly stanoveny ve sdělení Komise, které umožní, aby se celý projekt uskutečnil.

Další informace

Časté otázky

Internetové stránky soutěže

Sdělení Evropské komise o Novém evropském Bauhausu

Vyhlášení vítězů cen Nového evropského Bauhausu 2021 

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.