POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
EC-Day – videa projektů

21. září se každoročně oslavuje evropská spolupráce: European Cooperation Day!

Za „normální“ situace bychom vás pozvali na společnou oslavu a představili vám projekty a osoby stojící za jejich realizací. Letos volíme kvůli pandemii jinou formu. Vyzvali jsme projektové partnery, aby natočili krátká videa o svých projektech, a jsme rádi, že vám budeme moci do konce roku každý týden představit dva až tři nové projekty v zábavných klipech.

 

Navštivte náš kanál YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCG3AV2mNPU8zfpuUM_O-K3Q 

nebo facebook: @InterregATCZ  

 

Více o EC-Day

Evropu charakterizují její odlišné kultury, které si musí navzájem porozumět, aby dosáhly svého maximálního potenciálu. Z tohoto důvodu Evropská unie podporuje různými způsoby spolupráci. Jedním z nich jsou programy spolupráce, pomocí nichž EU poskytla evropským regionům za posledních 7 let více než 10 miliard EUR na spolupráci při hledání řešení společných výzev, jako je ochrana životního prostředí, přizpůsobení se změně klimatu, sociální začleňování, technologický pokrok, vzdělávání apod.

Jak to funguje v praxi? Prostřednictvím projektů, na jejichž realizaci se podílejí regiony z celé Evropy a sousedních zemí. Tyto projekty pomáhají zvýšit kulturní porozumění a snížit ekonomické rozdíly ve všech oblastech.

Evropský den spolupráce se tradičně slaví různými způsoby prostřednictvím programů přeshraniční spolupráce ve více než 30 zemích.

https://ecday.eu/

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.