POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
10. Monitorovací výbor poprvé online

Schváleno 8 nových projektů za více jak 3 mil. eur!

Dne 4. – 5. 11. 2020 se konal 10. Monitorovací výbor programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Poprvé se na dálku „sešli“ u svých počítačů členové Monitorovacího výboru, aby rozhodovali o předložených projektových žádostech a změnách a nastavili kurz na příští programové období 2021+.

 

Příklady schválených projektů:

  • Projekt ATCZ249 Venkovské památky se zaměřuje na podporu přeshraničního cestovního ruchu po pandemii COVID-19. Cílem projektu bude zvýšit návštěvnost malých venkovských památek na obou stranách hranice.
  • V rámci projektu ATCZ 210 ADAPTRegion AT-CZ plánuje Nadace Partnerství spolu s dalšími 4 partnery zvýšit schopnost obcí kvalifikovaně reagovat na změnu klimatu a včas se adaptovat na hrozby, které jsou s touto změnou spojené.
  • Projekt ATCZ256 VReduNet se zaměřuje na aktuální téma využití virtuální a rozšířené reality ve firemní praxi a vzdělávacím systému. 
  • Partneři projektu ATCZ251 FORRISK vytvoří přeshraniční znalostní platformu pro řízení rizik v oblastní lesnictví.

Všechny naše projekty naleznete brzy v iBOX na našich webových stránkách: https://www.at-cz.eu/cz/ibox.

 

V rámci Monitorovacího výboru byla prezentována také úspěšná mediální kampaň programu, která proběhla v letech 2019 a 2020 s cílem přiblížit široké veřejnosti pozitivní změny, které přinesly projekty Interreg v programové oblasti.

Jsme rádi, že nás díky kampani pravidelně sleduje přes 1750 uživatelů Facebooku. Nejoblíbenější z našich čtyř projektových videí na Youtube bylo k dnešnímu dni zhlédnuto 78 571krát.

O úspěších našich projektů informovala renomovaná média na obou stranách hranice, např. rakouská televize ORF 2 nebo Česká televize.

 

 11. monitorovací výbor proběhne 11. – 12. 5. 2021.

Lhůta pro podání projektových žádostí byla stanovena na 15. 1. 2021, 14:00 hod.

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.