POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
13. Monitorovací výbor – schváleny projekty za téměř 2,5 Mil Euro

Dne 15. září 2021 se konal 13. Monitorovací výbor programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Členové Monitorovacího výboru schválili následující projekty:

  • Projekt ATCZ278 GJM200 – partneři projektu v čele s Opatstvím Staré Brno Řádu sv. Augustina budou v rámci 200. výročí od narození Johanna Gregora Mendela šířit jeho odkaz vědě a kultuře na obou stranách hranice a obnoví v Brně jeho skleník.
  • Projekt ATCZ276 ROTCUT – cílem projektu je vyvinout teoretické a experimentální metody pro analýzu rotačního obrábění, které poskytne chybějící poznatky průmyslu i výzkumu.
  • Partneři projektu ATCZ279 PredMAIn cílí svoje aktivity na prediktivní údržbu součástí obráběcích strojů, která bude založena na umělé inteligenci.
  • Hlavním cílem projektu ATCZ281 Testbed Exchange je vytvoření fungující sítě testbedů (pracoviště připravené pro testování a vývoj různých průmyslových scénářů), zaměřených na technologie Industry 4.0 a moderní automatizaci.
  • V rámci projektu ATCZ240 CCCN zahájí Vysoká škola polytechnická Jihlava a FH OÖ Forschungs- und Entwicklung GmbH dlouhodobou spolupráci. Společně se zaměří na vzdělávání v oblasti mezikulturního porozumění a zlepšení kvality přípravy studentů na vstup do ekonomické praxe.

Poslední monitorovací výbor tohoto programového období proběhne 15.12.2021, lhůta pro podání projektových žádostí byla ukončena v září 2021. Budeme se těšit na Vaše projekty v programovém období 2021-2027. Sledujte naše webové stránky, kde umisťujeme aktuální informace.

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.