POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
12. Monitorovací výbor – schváleny projekty ve výši 2 Mil. Euro

Dne 29.6.2021 se uskutečnil online 12. Monitorovací výbor programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Členové Monitorovacího výboru schválili tyto projekty: 

  • Projekt ATCZ267 Kde je hranice? zintenzivní návštěvníkům NP Podyjí a NP Thayatal zážitky v přírodě a zvýší povědomí o potřebě ochrany těchto přírodních oblastí. V NP Thayatal bude na stezce Granitzsteig postavena rozhledna, která nabídne jedinečný výhled na přeshraniční území obou národních parků. Zároveň bude modernizován objekt Celnice v Hardeggu, který bude sloužit jako informační bod pro návštěvníky parku. U Návštěvnického centra NP Thaytal bude vybudována vyhlídková plošina u výběhu koček divokých. Partneři projektu zároveň vypracují studii, která bude hodnotit vliv návštěvníků v této oblasti. 
  • V rámci projektu ATCZ264 JH Nově digitální zprostředkují partneři projektu díky moderním technologiím a kreativním přístupům odkaz Josefa Hoffmanna (rakouský architekt a designér narozený v Brtnici). Ve dvoře Muzea Josefa Hoffmana bude zrekonstruována původní budova stodoly, ve které vznikne multifunkční prostor určený k realizaci aktivit pro veřejnost. 
  • Cílem projektu ATCZ271 AI SDT-LAB je vytvořit přeshraniční síť subjektů za účelem společné identifikace možnosti praktického využití umělé inteligence. Partneři projektu následně vyvinou vzdělávací moduly, které umožní vzdělávání cílových skupin v tomto oboru. 

 

Využijte poslední možnosti předložit projektové žádosti v tomto programovém období. Lhůta pro předložení je dne 10.9.2021. Podané žádosti budou následně projednány na 14. Monitorovacím výboru v prosinci 2021.

 

 

 

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.