POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Projektový cyklus a získání dotace z EFRR se skládá z několika základních kroků – od vytvoření projektového záměru, určení správné prioritní osy a specifického cíle, zpracování a předložení projektové žádosti, hodnocení projektu až po realizaci a kontrolu projektu a následné povinnosti vyplývající z pravidel financování ze strukturálních fondů.
Pod jednotlivými záložkami najdete popis jednotlivých fází celého cyklu.