POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Fond malých projektů (FMP) je projekt, který podporuje přeshraniční iniciativy a malé projekty regionálního a lokálního významu.

Hlavním cílem Fondu malých projektů je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi institucemi, organizacemi a veřejnou správou na obou stranách hranice, a to se zaměřením na společné zlepšování kulturních, sociálních a ekonomických vztahů.

Základní charakteristika projektů podporovaných v rámci Fondu malých projektů (zejména odlišnosti od projektů podávaných přímo do programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika):

  • FMP umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu. Minimální dotace 3 000 EUR, maximálně 20 000 EUR.
  • Podporovány budou pouze neinvestiční projekty.
  • Je podporována spolupráce nejvýše tří projektových partnerů.
  • Doba trvání projektu je maximálně 15 měsíců včetně zpracování a odevzdání vyúčtování.

Fond malých projektů je spravován prostřednictvím Správců Fondu malých projektů, kteří nesou celkovou zodpovědnost za Fond malých projektů a jsou zároveň primárním kontaktem pro žadatele a příjemce. 

Přehled Správců FMP a jimi spravovaná území:

Správci

Správní území regionů

Internetové stránky

Jihočeská Silva Nortica

Jihočeský kraj

http://www.silvanortica.com/

Sdružení obcí Vysočiny

Kraj Vysočina

http://www.obcevysociny.cz/

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
(RRAJM)

Jihomoravský kraj

http://www.rrajm.cz/

Regionalmanagement Oberösterreich, GmbH

 

Mühlviertel
Innviertel
Linz-Wels
Steyr-Kirchdorf

http://www.rmooe.at/

NÖ. Regional GmbH.

Waldviertel
Mostviertel-Eisenwurzen
Weinviertel
Wiener Umland Nordteil
St.Pölten

http://www.noeregional.at/

Na internetových stránkách Správců Fondů malých projektů je rovněž uvedena veškerá dokumentace pro žadatele i příjemce podpory jako např. Směrnice pro žadatele, formuláře k předložení žádosti, Check-listy a informace k publicitě. Zároveň jsou zde uvedeny termíny uzávěrek pro přijímání projektových žádostí (výzva je kontinuální).

V databázi iBox, v rámci které má každý projekt vlastní internetovou stránku, se můžete informovat o malých projektech realizovaných v současné době.