POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Dne 15. června 2023 byla zveřejněna výzva určená pouze pro správce malých projektůLhůta pro podání projektových žádostí byla stanovena na 15. srpna 2023.

LHŮTA PRO PODÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ   TERMÍN ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU
     

15. srpna 2023

(14:00 hodin)

5. - 6. prosince 2023

Další informace

  • Dle nařízení EU 1059/2021, čl. 25 je Fond malých projektů spravován prostřednictvím jednoho příjemce.
  • Kritéria spolupráce a Dohoda o partnerství nejsou v případě výzvy pro projekt FMP relevantní.
  • Specifické přílohy projektové žádosti (ve formě návrhu) jsou: 
    • Pokyny pro žadatele
    • Kritéria pro výběr projektů
    • Jednací řád Regionálního monitorovacího výboru