POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Program spolupráce

Program INTERREG Rakousko – Česko 2021-2027 byl Evropskou komisí schválen dne 16. června 2022.